kwaliteit

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. U als cliënt heeft steeds meer mogelijkheden om uw eigen behandelaar te kiezen.

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) biedt duidelijkheid over de kwaliteit van behandelaars. Het KP is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, zoals onder andere logopedisten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek, elke vijf jaar, geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Ik ben als logopedist geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, hetgeen betekent dat aan de na- en bijscholingseisen en werkomvang wordt voldaan. Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (beroepsgroep).

Mijn uitgangspunt is om in een toegankelijke sfeer kwalitatief goede zorg hoog in het vaandel te plaatsen!

Om de praktijk te evalueren wordt aan het einde van de behandeling de cliënt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierdoor kan op methodische wijze feedback gegenereerd en verwerkt worden van cliënten.