werkwijze

Aanmelding

U kunt zich telefonisch of via deze website aanmelden. Er wordt op een zo kort mogelijke termijn een afspraak met u gemaakt. Ik probeer wachttijden tot een minimum te beperken.

Coronavirus

Nu het Coronavirus zich verspreidt in Nederland heeft dat flinke gevolgen. Als logopedist probeer ik zoveel mogelijk de zorg voor iedereen op een veilige manier te continueren, zodat de patiënten ook in deze tijd op hulp mogen blijven rekenen. Afgelopen weken heeft het mijn creativiteit aangewakkerd. Dit is met veel succes gelukt, want ik zie dat mensen enthousiast zijn om vanuit hun eigen omgeving hun behandeling voort te kunnen zetten. Waar mogelijk zal ik de zorg digitaal leveren met behulp van videoconsulten en in andere gevallen zijn telefonische contacten een uitkomst. De ervaringen zijn erg positief, ook nieuwe patiënten hoeven op deze manier niet te wachten maar kunnen zich gewoon aanmelden. Alle consulten zullen net als de consulten voorheen worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Multidisciplinaire samenwerking

Vernieuwde zorg, na intellectuele lockdown, door samenwerking CoenenFysiotherapie met Logopedist, Diëtist en BeweegMij. Fysiotherapeut Sjaak Coenen, logopedist Caroline van den Wildenberg , diëtist Marion Theuws en Jaisey Coenen gebruiken hun bestaande samenwerking bij de multidisciplinaire samenwerking van COVID 19 patiënten die worden ontslagen uit het ziekenhuis of in thuisquarantaine ziek zijn geweest. Na weken van behandelen via (beeld) bellen zijn onze praktijken weer (gedeeltelijk) open. Indien (beeld)bellen niet wenselijk is kan de behandeling weer in de praktijk of aan huis plaatsvinden. Coenen Fysiotherapie, Jaisey Coenen psychomotorische therapeut, Marion Theuws diëtist en Caroline van den Wildenberg logopedist werken sinds mei intensiever samen. Door de korte lijnen en gebruik te maken van de wederzijdse kennis kunnen we samen betere zorg aanbieden om de gevolgen van de corona crisis het hoofd te bieden. Een periode van weinig bewegen en/of ziek zijn, heeft gevolgen voor de spierkracht, conditie en ademhaling. De spieren worden zwakker. Het traplopen of wandelen naar de winkel gaat moeilijker. Door schade van het longweefsel ontstaat kortademigheid na inspanning. Vermoeidheid, stress en spierzwakte leiden tot verminderde eetlust. Juist nu is voldoende voeding met voldoende energie en eiwitten heel belangrijk voor spieropbouw, aansterken en verhogen van de weerstand. Na een IC - opname hebben mensen vaak last van concentratie -en geheugenproblemen. Daarnaast kunnen door de ziekenhuisbehandelingen angst en depressieklachten ontstaan. Logopedische problemen na COVID-19 zijn met name stem- en slikproblemen, na beademing of door benauwdheid. Het verslikken in voedsel kan leiden tot longontsteking. Het trainen van verschillende hoesttechnieken kan verlichting geven in het opgeven van slijm en verhogen van de opname van zuurstof in het bloed. Het herstel van de gezondheid kost inspanning, doorzettingsvermogen en vertrouwen. De multidisciplinaire behandeling draagt bij aan vermindering van klachten en verbeteren van functioneren. Doelen van de behandeling worden gezamenlijk opgesteld en geëvalueerd, waardoor het effect van de verschillende behandelingen elkaar kunnen versterken. Zo kan bijvoorbeeld na een training bij de fysiotherapeut worden toegezien op inname van een eiwitwijk product voorgeschreven door de diëtist en vanuit de logopedische visie zou een ademtraining wenselijk kunnen zijn. Door onze expertise te bundelen helpen wij u graag bij het herstelproces.

Intake/anamnese

Tijdens het intakegesprek worden de persoonsgegevens in een dossier ingevoerd en de eerste hulpvraag wordt besproken. Komt u zonder een verwijsbrief (vanaf 1 augustus 2011), dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of uw hulpvraag te maken heeft met een logopedisch probleem. De voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van de hulpvraag worden besproken en verder in kaart gebracht.

Onderzoek

Afhankelijk van het probleem vindt er een logopedisch onderzoek plaats. Dit onderzoek kan één of meerdere sessies in beslag nemen. Na dit onderzoek wordt samen met u een vervolgaanpak bepaald.

Behandeling

Of een behandeling gestart kan worden hangt van een aantal factoren af. Op de eerste plaats van de hulpvraag zelf, maar mogelijk zijn er ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Als er twijfels zijn dan geef ik u het advies om contact op te nemen met uw huisarts. De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

In overleg met u wordt indien gewenst een behandeltraject gestart. Dit kan bestaan uit adviezen en voorlichting bij ouders en/of gezinsleden en/of logopedische zittingen. De totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van het logopedisch probleem. Indien medisch noodzakelijk wordt behandeling aan huis gegeven.

Voor een goede zorgverlening wordt samengewerkt met andere disciplines als deze eveneens bij uw zorg betrokken zijn. Er wordt vooraf aan u toestemming gevraagd.