vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar, als u bent verwezen door uw huisarts of specialist. Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar . Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De tarieven voor de logopedische zorg wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit).

Met een groot aantal zorgverzekeringsmaatschappijen heb ik een overeenkomst afgesloten. De declaraties worden rechtstreeks bij gecontracteerde zorgverzekeraars ingediend.